top of page
truma.png

בואו להיות שותפים לשינוי הבין דורי

לאור מגיפת קורונה, הביקוש לשירות שלנו נמצא בעלייה מתמדת גם היום. עם היציאה מהסגר השני, האזרחים הוותיקים פונים אלינו בבקשות חדשות, כמו ליווי לקופת חולים, סיוע בהגעה ובליווי לבתי המרקחת ולרשתות המזון, ובביצוע תיקונים קלים גם בתוך הבית.

בזכות התמיכה שלכם, נמשיך לפתח את השירותים שלנו ולהגיע לעוד עשרות אלפי אזרחים ותיקים וצעירים שיתחברו.

כל התרומות ל"חיבורים 2080" מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - ע"ר 580700235

bottom of page