top of page
Untitled design (74).png

 

יצאנו לגיוס חירום לטובת הרחבת הפעילות שלנו לשפה הרוסית והאוקראינית:

* מענה טלפוני בימים א'-ה' בין 9:00-15:00 בשפה הרוסית

* גיוס צעירים דוברי השפה בערים והשכונות בהם ישוכנו העולים והפליטים

* תרגום הפרסומים והנגשתם לעולים והפליטים

* מערכי תמיכה מקומיים ע"י חיבור של צעירים לוותיקים בקרבת מקום באמצעות אפליקציה

בזכותכם נוכל לסייע לעולים והפליטים ביום שאחרי ולאפשר להם קליטה עוטפת בקהילה.

כל תרומה תעזור לנו להרחיב את מעגל התמיכה לעולים ופליטים נוספים.

20-80 עבור העולים
והפליטים מאוקראינה

כל התרומות ל"חיבורים 2080" מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - ע"ר 580700235

Untitled design (75).png

אופן הסיוע:

חיבור הוותיקים לקהילה המקומית ביום שאחרי הקליטה וסיוע ע"י תושבי הקהילה במגוון צרכים:

* ליווי בירוקרטי: חיבור לשירותים ציבוריים, קופת חולים, תחב"צ ועוד

* סיוע דיגיטלי וטכנולוגי: חיבור לממשקים בנייד והמחשב

* שינוע קניות ותרופות

* ליווי רפואי: בדיקות וחיסונים

* סיוע בתיקונים ושיפוצים מהותיים ע"י אנשי מקצוע

* היכרות עם איזור המגורים החדש

* סיוע בתרגום מרחוק

* מענה טלפוני שוטף וחיבור לשירותים רלוונטיים

 

מדינת ישראל נערכת לקליטת 10,000 עולים חדשים ואלפי פליטים - מתוכם, אלפי ותיקים שיגיעו לכאן לבד ללא רשת תמיכה משפחתית.

המטרה שלנו:

לחבר את העולים והפליטים הזקנים לקהילה המקומית ולייצר להם רשת תמיכה חברתית שתאפשר להם קליטה מיטבית.

זו ההזדמנות שלנו לסייע כאן במדינת ישראל ביום שאחרי החירום.

הוותיקים שיגיעו לכאן עברו המון והכניסה לישראל תהיה נקודת אור בנקודת הזמן הזו.

עם זאת, אתגרי הקליטה ילוו אותם שנים אחרי ולכן הם צריכים אותנו.

בזכותכם לא נשאיר אותם לבד.

bottom of page