top of page
לדבר

לדבר

אפליקציה המחברת צעירים ואזרחים ותיקים בשיחות טלפון המקלות על תחושת הבדידות של הזקן ומעניקות ערך מוסף ותחושת משמעות מהקשר החברתי הנוצר לשני הצדדים.

איך זה עובד?

  • המתנדב נכנס לאפליקציה ויכול לראות את האזרחים הוותיקים שאישרו את השתתפותם במיזם. בשתי לחיצות קצרות הוא מבצע את החיבור המוצפן לביצוע שיחת הטלפון עצמה.

 

  • החיבור בין המתנדב והאזרח הוותיק מתבצע על ידי "מספר צל" המחבר ביניהם, כך שהמתנדב אינו חשוף למספרו האישי של האזרח הוותיק.

 

  • בסוף השיחה המתנדבים ממלאים משוב ומדווחים דרך האפליקציה האם האזרח הוותיק יהיה מעוניין בשיחות נוספות, ובכל מידע נוסף שחשוב שנדע להפניה לגורמים מטפלים.

התנדבות
זקן

1,500 שיחות בוצעו בגל הראשון לקורונה

המיזם עתיד להתחדש בשיתוף משרד הרווחה, ג'וינט אשל, והמועצה הלאומית להתנדבות

אנחנו שומרים עליכם

המיזם מופעל ע"פ הנחיות און ליין של משרד הבריאות.

אנחנו לא אומרים לא

אלא מוצאים את הדרך לסייע

לכל מי שפונה אלינו.

למתנדבים שלנו אכפת

והם מגיעים אל האזרח הוותיק

תוך 12 שעות בממוצע.

השירות הוא 100% בחינם 

מציע לאזרח הוותיק להתקשר למוקד טלפוני זמין. 

לדבר צור קשר
bottom of page